เปลี่ยนการแสดงผล A A A

เข้าสู่ระบบ

ข่าวสารและกิจกรรม

25
มกรา
“แอ่วเวียงพิงค์เมืองใหญ่ ยะงานพัฒนาของกิ๋น-ของใจ๊ เฮียนฮู้ปลูกไผ่สร้างรายได้ แลสมุนไพรถิ่นเมืองเหนือ ผ่อฟาร์มผึ้งเครือข่ายชุมชน ขยายผลผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ” กิจกรรมศึกษาดูงาน Knowledge Base กลุ่มอาหาร
2020-01-25
18
มกรา
"เลาะแวแดนสกลฯ เฮียนฮู้บนฐานเกษตรศูนย์ภูพานฯ เบิ่งงานผลิตน้ำเม่า-ตรีผลา แนมป่าครอบครัวบะฮี-ท่าก้อน ลอนแผนพัฒนาชุมชนยั่งยืน" กับกิจกรรม Knowledge Base ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ณ จังหวัดสกลนคร
2020-01-18
20
ธันวา
"เยือนทะเลเมืองเพชรฯ ชมงานเด็ดหัตกรรมไผ่ระดับโลก อิ่มอกอิ่มใจกับขนมไทย-ลูกตาล ต่อยอดงานจากฐานชีวภาพ" Knowledge Base การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่ 17-20 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี
2019-12-20
29
พฤศจิกา
"แอ่วเมืองแพร่ กิ๋นสุราแช่พื้นบ้าน สืบสานการก่อห้อม" ม่วนใจ๋ไปกับ Knowledge Base การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง และเครื่องดื่มสุราพื้นบ้าน 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดแพร่
2019-11-29
25
มกรา
18
มกรา
20
ธันวา
"เยือนทะเลเมืองเพชรฯ ชมงานเด็ดหัตกรรมไผ่ระดับโลก อิ่มอกอิ่มใจกับขนมไทย-ลูกตาล ต่อยอดงานจากฐานชีวภาพ" Knowledge Base การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่ 17-20 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี
2019-12-20
29
พฤศจิกา
"แอ่วเมืองแพร่ กิ๋นสุราแช่พื้นบ้าน สืบสานการก่อห้อม" ม่วนใจ๋ไปกับ Knowledge Base การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง และเครื่องดื่มสุราพื้นบ้าน 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดแพร่
2019-11-29

ชุมชนภายใต้การสนับสนุนของ สพภ.

ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
ชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตเกษตร
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านภู
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชุมชนหัตถกรรมโนนประดู่
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
ชุมชนเกษตรอินทรีย์หนองสลาบ
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอ
ชุมชนภูมินิเวศภาคกลาง
ชุมชน 3 น้ำ" ณ คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ
ชุมชนภูมินิเวศภาคใต้
ชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
ชุมชนกลุ่มหมู่บ้านสมุนไพรและการท่องเที่ยวบ้านเมืองกื้ด
ชุมชนภูมินิเวศภาคกลาง
ชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพเขาค้อ
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
ชุมชนกลุ่มประดิษฐ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
ชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชุมชนแปรรูปน้ำผลไม้โนนหัวข้าง
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันตก
ชุมชนกลุ่มผลิตชาใบหม่อนบ้านรวมไทย
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดง – หนองไชยวาลย์
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามผ้าไหม
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
ชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนบ้านศรีเจริญ
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรพระธาตุผาเงา
ชุมชนภูมินิเวศภาคกลาง
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านบ้านโนนแต้
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านบัว
ชุมชนภูมินิเวศภาคกลาง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง
ชุมชนภูมินิเวศภาคกลาง
วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาแหลม หมู่ 7
ชุมชนภูมินิเวศภาคกลาง
วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายป่าชุมชนเขาหินเหล็กไฟ
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันออก
วิสาหกิจชุมชนตำบลดงบังเพื่อสังคม
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันตก
วิสาหกิจชุมชนป่าชุมชนตำบลลุ่มสุ่ม
ชุมชนภูมินิเวศภาคใต้
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนกันตัง
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปน้ำหมากเม่าบ้านบัว
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันออก
วิสาหกิจชุมชนบ้านหลุมมะขาม
ชุมชนภูมินิเวศภาคใต้
วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดินแดง
ชุมชนภูมินิเวศภาคใต้
วิสาหกิจชุมชนตาลโตนด โหนด นา เล
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
ชุมชนวิถีเกษตรตำบลเมืองจัง (ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้)
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
ชุมชนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าต้นน้ำ
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
ชุมชนกลุ่มไร่นาสวนผสมบ้านไร่กอค่า
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมเพื่อชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาอิซาง หมู่ที่ 1
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
ชุมชนเครือข่ายป่าครอบครัวบ้านโป่ง หมู่ที่ 4
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
ชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผัก สมุนไพร และผลไม้
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
ชุมชนผู้ปลูกกาแฟอะราบิกาตำบลยางเปียง
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
ชุมชนเกษตรอินทรีย์แม่จริม
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
ชุมชนสุราสักทองแพร่
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันตก
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก
ชุมชนภูมินิเวศภาคใต้
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรธรรมชาติบ้านบางติบ
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันออก
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศและโฮมสเตย์บ้านเขาใหญ่
ชุมชนภูมินิเวศภาคกลาง
วิสาหกิจชุมชนไม้มีค่าและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรห้วยแสนคำ
ชุมชนภูมินิเวศภาคกลาง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสานบัวสวรรค์ (กลุ่มสันเขา)
ชุมชนภูมินิเวศภาคกลาง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวมใจพัฒนาเกษตรกรตำบลหนองขาม
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมครามผ้าไหมบ้านกุดแฮด
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มป่าครอบครัวบะฮีต้นผึ้ง (บ้านบะฮี)
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิสาหกิจชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางชีวภาพท้องถิ่นตำบลยางขี้นก
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
ชุมชนกาแฟยอดไผ่
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
ชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
ชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโก๋นบ้านป่าสักงาม
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
ชุมชนปางบงโฮมสเตย์
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
บ้านหัวเลา ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
ชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงฟ้ามุ่ยบ้านปงไคร้
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
ชุมชนเกษตรอินทรีย์พอเพียงร่วมใจสันติสุข (โป่งคำ)
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
ชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมอีบีม้ง
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
วิสาหกิจชุมชนแก่งเสือเต้น
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
กลุ่มทำห้อมบ้านนาตอง
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มห้อมนาคูหา
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
วิสาหกิจชุมชนผ้าย้อมหม้อห้อมโบราณ
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านหนองเรือทอง
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรนอนนาท่างามโมเดล
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองตอกแป้น
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิสาหกิจชุมชนทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านทำผงนัวบ้านยางโล้น
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรหมอพื้นบ้านอิสานคำแคนพัฒนา
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรโคกผักกูด-โป่งแดง
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนเกษตรธรรมชาติบ้านวังตอตั้ง
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิสาหกิจชุมชนบ้านเขว้าเกษตรอินทรีย์
ชุมชนภูมินิเวศภาคกลาง
ชุมชนวิชาชีพเกษตรอินทรีย์ไร่ทหารสานประชา
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันออก
ชุมชนเทศบาลตำบลบ่อ
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันออก
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันออก
วิสาหกิจชุมชนจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก
ชุมชนภูมินิเวศภาคใต้
วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมกลุ่มน้ำพริกหอยทะเลบ้านบางติบ
ชุมชนภูมินิเวศภาคใต้
วิสาหกิจชุมชนบ้านเขานาใน
ชุมชนภูมินิเวศภาคใต้
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทะเลน้อย/กลุ่มเรือนำเที่ยว
ชุมชนภูมินิเวศภาคใต้
วิสาหกิจชุมชนบ้านหินลูกช้าง
ชุมชนภูมินิเวศภาคใต้
วิสาหกิจชุมชนข้าวไร่ชุมโค
ชุมชนภูมินิเวศภาคใต้
วิสาหกิจชุมชนผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากตาลโตนด
ชุมชนภูมินิเวศภาคใต้
วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำ
ชุมชนภูมินิเวศภาคใต้
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาบ้านสากเหล็ก
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรอินทรีย์
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้วัตถุดิบสมุนไพรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้แปรรูปผลผลิตภัณฑ์จากพืชผัก
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้แหล่งผลิตสารสกัดชีวภาพ
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามและบริการสปานวดไทย
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์รางจืด การจัดการป่าชุมชน และป่าครอบครัว
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าฝ้ายทอมือย้อมคราม
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายและแปรรูปสมุนไพร
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพจากป่าชายเลนเพื่อเพิ่มมูลค่า
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกาแฟ
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้การทำสวนเกษตรธาตุ 4
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปพืชสมุนไพร ศพก.ตลาดไทร
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
วิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้บ้านทบศอก
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
กลุ่มชุมชนบ้านห้วยแก้ว
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์วิถีกะแย
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตวนเกษตรศูนย์โป่งแดง
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปการเกษตรสร้างป่าสร้างรายได้บ้านแม่จ๋าน้อย
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าตึง
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
วิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้บ้านในสอย
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
วิสาหกิจชุมชนปลูกป่าสร้างรายได้บ้านไม้ฮุง
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
วิสาหกิจชุมชนปลูกป่าสร้างรายได้บ้านทุ่งมะส้าน
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
วิสาหกิจชุมชนปลูกป่าสร้างรายได้บ้านห้วยโป่ง
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
ชุมชนบ้านสามลี่
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
วิสาหกิจชุมชนสินค้าแม่แดดน้อย
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
เกษตรเชิงท่องเที่ยวบ้านป่ากล้วย
ชุมชนภูมินิเวศภาคเหนือ
ชุมชนบ้านผาหมอน
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้บ้านหนองหิน
ชุมชนภูมินิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิสาหกิจชุมชนป่าครอบครัวตำบลพิมาย

สินค้าและบริการ

ชา กาแฟ ชงดื่ม อาหาร สุราพื้นบ้านฯ
ดูรายละเอียด
สมุนไพร เครื่องสำอาง สบู่ ยาสระผม สปา ฯลฯ
ดูรายละเอียด
ท่องเที่ยวนิเวศ เกษตรอินทรีย์
ดูรายละเอียด
ผ้าพื้นบ้าน
ดูรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์จากไผ่
ดูรายละเอียด
ชุมชนไม้มีค่า
ดูรายละเอียด
PES การตอบแทนคุณระบบนิเวศ
ดูรายละเอียด
ชา กาแฟ ชงดื่ม อาหาร สุราพื้นบ้านฯ
ดูรายละเอียด
สมุนไพร เครื่องสำอาง สบู่ ยาสระผม สปา ฯลฯ
ดูรายละเอียด
ท่องเที่ยวนิเวศ เกษตรอินทรีย์
ดูรายละเอียด
ผ้าพื้นบ้าน
ดูรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์จากไผ่
ดูรายละเอียด
ชุมชนไม้มีค่า
ดูรายละเอียด
PES การตอบแทนคุณระบบนิเวศ
ดูรายละเอียด